Mówimy po ukraińsku / Ми розмовляємо українською

Товариство з обмеженою відповідальністю Stomatologia Sypień Sp.k.

§1
Положення.

 • Товариство з обмеженою відповідальністю Stomatologia Sypień Sp.k. є медичною особою, яка діє на основі:
 • Закон від 15 квітня 2011р з медичної діяльності (Вісник законів № 112, ст. 654) та нормативно-правових актів, виданих на його основі.
 • Закон від 06.11.2008 «Про права пацієнтів та Уповноваженого з прав пацієнта» (Законодавство від 2009 р. № 52, ст. 417 із змінами);
 • Закон від 05.12.1996 р. про професії лікаря та стоматолога (Вісник законодавства від 2008 р. № 136, ст. 857 із змінами);
 • Постанова МОЗ від 21.12.2010 р. про види та обсяг медичної документації та спосіб її опрацювання (Законодавчий журнал No 252, ст. 1697).
 • Для виконання завдань Stomatologia Sypień створюється внутрішня організація, представлена ​​далі в цьому Положенні.
 • Правила застосовуються:
 • всі особи, зайняті підприємцем у рамках медичної діяльності, яку провадить, незалежно від правових підстав працевлаштування;
 • всім пацієнтам, яким надаються медичні послуги

§2
Цілюща сутність.

 • Медична особа під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю Stomatologia Sypień Sp.k.
 • Штаб-квартира: вул. Пястовська 67а 43-300 Бельсько-Бяла
 • Для забезпечення безпеки на території закладу ведеться відеоспостереження. Відповідні позначки надаються в організації для інформаційних цілей.
 • Медичні послуги надають лише медичні працівники, які мають відповідну кваліфікацію для надання послуг, підтверджену дипломами, сертифікатами та відповідають відповідним санітарним вимогам.

§3
Цілі та завдання.

 • Метою Stomatologia Sypień є надання амбулаторних медичних послуг у сфері стоматологічної та профілактичної діяльності, спрямованої на відновлення та оздоровлення та інших медичних заходів, що випливають із процесу лікування або окремих положень, що регулюють принципи їх проведення.
 • До завдань медичного закладу «Стоматологія Сипень» входить, зокрема:
 • надання медичних послуг у сфері стоматології, в межах компетенції лікаря-стоматолога та стоматолога-гігієніста
 • надання медичних послуг у сфері консервативної стоматології з ендодонтією, дитячою стоматологією, протезуванням зубів, пародонтією, стоматологічної хірургією та ортодонтією
 • проведення широко зрозумілих просвітницьких та інформаційних заходів, а також профілактичних
 • співпраця з іншими підрозділами охорони здоров’я, школами, організаціями тощо.

§4
Організаційна структура медичної установи.

 • У складі закладу охорони здоров’я виділяють такі організаційні підрозділи: Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • У межах організаційного підрозділу, зазначеного в пп 1 є організаційні підрозділи: Стоматологічна поліклініка.

§5
Переваги.

 • Послуги надаються з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 20:00.
 • Реєстрація пацієнта здійснюється на підставі такого повідомлення:
 • особисто або через третю особу за місцем надання послуг,
 • за телефоном 33 822 71 33 або 730 227 133
 • електронною поштою – recepcja@sypien.pl
 • за допомогою форми на сайті закладу – www.sypien.pl
 • Послуги для пацієнтів надає персонал, який має відповідну кваліфікацію та повноваження, зазначені в окремих положеннях.
 • Медичні послуги надаються Пацієнтам відповідно до вимог сучасних медичних знань.
 • Медичні послуги надаються Пацієнту з належною ретельністю, в умовах, що відповідають чинним професійним та санітарним вимогам.
 • Особи, які надають медичні послуги Пацієнту, дотримуються правил професійної етики, визначених компетентними органами місцевого самоврядування медичних професій.
 • Медичні послуги організовані таким чином, щоб пацієнтам була найзручніша форма користування послугами.
 • Медичні довідки про стан здоров’я пацієнтів видаються згідно з положеннями Закону від 5 грудня 1996 року про професії лікаря та стоматолога зі змінами.
 • Лікарі, які надають медичні послуги в терапевтичному закладі, направляють на діагностичні дослідження або консультації спеціалістів за направленням.
 • Відповідно до Закону про професії лікаря та стоматолога, статей 38 та 7 Кодексу медичної етики лікар має право відмовити у наданні медичної послуги.
 • Основними організаційними завданнями суб’єкта є: виконання завдань та цілей суб’єкта, для якого воно створено, грамотне виконання покладених на нього обов’язків, турбота про належний імідж медичної установи, дотримання професійної таємниці, кодексів професійної етики. та права пацієнта, дотримання правил захисту даних персонального GDPR.
 • Основні завдання організаційних підрозділів Stomatologia Sypień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. включає: медичний огляд та консультації, діагностику, план лікування, профілактику, діагностичні заходи, першу допомогу, стоматологічну профілактику, послуги консервативної стоматології, послуги дитячої стоматології, послуги зубного протезування, послуги стоматологічної хірургії, послуги у сфері захворювань пародонту, послуги в сфера ортодонтії, послуги в галузі дентальної імплантології, послуги в галузі косметичної стоматології, ведення медичної документації, проведення рентгенівських знімків: внутрішньоротового, пантомографічного, цефалометричного, точкового та КЛКТ, внутрішнього навчання співробітників та зовнішнього навчання за обсягом їх компетенції.
 • Медичні послуги, що надаються, є комплексними.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю Stomatologia Sypień Sp.k. Немає договору з Національним фондом охорони здоров’я, тому всі допомоги підлягають виплаті. З прайс-листом наданих послуг можна ознайомитися на стійці реєстрації або на сайті www.sypien.pl

§6

 • Детальний обсяг завдань, права та обов’язки працівників, зайнятих на підприємстві суб’єкта охорони здоров’я, визначаються в порядку, розробленому суб’єктом охорони здоров’я.
 • Взаємодія між окремими підрозділами та організаційними підрозділами суб’єкта має відбуватися у спосіб, що забезпечує ефективне функціонування суб’єкта, а також комплексність, доступність та якість надання послуг.
 • Обов’язок здійснювати нагляд за правильністю та якістю наданих медичних послуг, координувати роботу медичного персоналу, який працює у закладі охорони здоров’я, а також здійснювати контроль за правильністю ведення медичної документації та обробкою даних, що містяться в ній, покладається на призначену особу.
 • Медична особа покладає на призначеного лікаря обов’язок здійснювати нагляд за правильністю та якістю наданих медичних послуг, координувати роботу медичного персоналу, який працює у медичній установі, а також здійснювати контроль за правильним веденням медичної документації та обробкою даних, що в ній містяться. .
 • Товариство з обмеженою відповідальністю Stomatologia Sypień Sp.k. при виконанні своїх завдань вона може співпрацювати з іншими суб’єктами медичної діяльності, громадськими організаціями, фондами, науковими об’єднаннями та іншими установами, статутним завданням яких є діяльність на користь здоров’я суспільства.

§7
Медичні записи.

 • Медична особа зберігає, зберігає та надає медичну документацію на умовах, визначених цим Положенням, а також Законом про омбудсмена з прав пацієнтів та прав пацієнтів та Постановою МОЗ від 21 грудня 2010 року про види та обсяг медичної документації та спосіб її обробки з наступними її змінами.
 • Медична особа забезпечує захист даних, що містяться в медичній документації.
 • Документація надається, зокрема, на вимогу:
 • Пацієнт або його законний представник або уповноважена ним особа; після смерті пацієнта уповноважена пацієнтом особа за його життя має право ознайомитися з медичною документацією;суб’єкта, який надає медичні послуги, якщо ця документація необхідна для забезпечення безперервності медичних послуг;
 • суб’єкта, який надає медичні послуги, якщо ця документація необхідна для забезпечення безперервності медичних послуг;
 • державний орган, Національний фонд охорони здоров’я, орган місцевого самоврядування медичних професій та національних і провінційних консультантів у міру, необхідному для виконання цими суб’єктами своїх завдань, зокрема контролю та нагляду;
 • міністр охорони здоров’я, суд, прокуратура, судовий лікар та омбудсмен з професійної відповідальності у зв’язку з провадженням;
 • органу пенсійного забезпечення по інвалідності та колективу з визначення інвалідності у зв’язку з провадженням, яке ними ведеться;
 • страхова компанія, за згодою Пацієнта.
 • Надається медична документація:
 • доступні для огляду в приміщенні медичної установи;
 • шляхом оформлення його витягів, витягів або копій;y
 • шляхом видачі оригіналу під підтвердження про вручення та підлягає поверненню після використання, якщо уповноважений орган або суб’єкт запитує оригінали цієї документації.
 • За надання медичної документації суб’єкт господарювання не стягує плати.
 • Медична документація надається пацієнтам або особам, уповноваженим ними письмово на перегляд медичної документації протягом життя пацієнта та/або після його смерті, відповідно до умов, встановлених Законом від 6 листопада 2008 року. про права пацієнта та омбудсмена з прав пацієнтів.

§8
Управління медичною особою та її організація.

 • Медична особа під назвою Товариство з обмеженою відповідальністю Stomatologia Sypień Sp.k. керує, спрямовує та представляє співвласників компанії – Томаша Сипеня, д.м.н., та вм’ятина. Міхал Сипень.
 • Вони приймають рішення про офіс – Товариство з обмеженою відповідальністю Stomatologia Sypień Sp.k. і несуть за них відповідальність.
 • Під час їх відсутності співвласників замінює уповноважений працівник.

До обов’язків та повноважень керівника(ів) входить:

 • організація та керівництво роботою підлеглих працівників
 • забезпечення раціонального використання робочого часу та контроль за дотриманням дисципліни, охорони праці та протипожежних правил підлеглими працівниками та особами, які надають пільги на підставі договорів, відмінних від трудового договору.
 • прийняття рішень з питань працевлаштування, оплати праці, преміювання, розірвання цивільно-правових договорів
 • отримання скарг і претензій, а також кореспонденції, пов’язаної з ними
 • нагляд та видання внутрішніх нормативних актів, що регулюють поточну діяльність
 • нагляд за якістю медичних послуг, що надаються кваліфікованим персоналом

Усі працівники несуть відповідальність за:

 • Ввічливе ставлення медичного персоналу та повага до особистої гідності пацієнтів
 • Надання медичних послуг кваліфікованим персоналом відповідно до вимог медичних знань
 • Достовірне інформування пацієнта про стан його здоров’я
 • захист довірених персональних даних GDPR
 • дотримання правил охорони праці та протипожежного захисту, а також процедур, що діють на підприємстві.

§9
Обов’язки та права пацієнта.

В обов’язки пацієнта входить:

 • дотримання організаційного положення медичної установи Stomatologia Sypień Товариство з обмеженою відповідальністю Sp.k.
 • дотримання заборони на паління та розпивання спиртних напоїв на території закладу
 • дотримання правил техніки безпеки та протипожежного захисту
 • дотримуючись вказівок лікаря
 • у випадку, якщо пацієнт не може прийти на прийом, його слід скасувати раніше або перенести на іншу дату, щоб інший пацієнт міг скористатися цією датою
 • Пацієнт, права якого порушено під час користування медичними послугами, має право подати усне або письмову скаргу керівнику медичної установи.
 • Пацієнти мають право подавати зауваження, запити та скарги особам, які надають їм медичні послуги, та безпосередньо звертатися з ними до керівника закладу.
 • На прохання Пацієнта надається письмова відповідь.

§10
Прикінцеві положення
.

 • Організаційний регламент встановлюється співвласниками Товариства з обмеженою відповідальністю Stomatologia Sypień Sp.k. – ліки мед. лек. вм’ятина. Томаш Сипень і лікар. вм’ятина. Міхал Сипень.
 • У питаннях, не передбачених організаційним положенням, застосовуються окремі положення.
 • Правила доводяться до відома пацієнтів шляхом надання їх на прохання пацієнта на стійці реєстрації клініки.
 • Детальну інформацію щодо обробки персональних даних Пацієнтів можна знайти на https://sypien.pl/rodo/, на стійці реєстрації клініки та на зворотному боці картки кожного пацієнта.
 • З положеннями регламенту ознайомлені всі працівники Stomatologia Sypień spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
 • Положення набирають чинності з дня їх підписання.

Цей сайт використовує файли cookie для надання послуг на найвищому рівні. Продовжуючи використовувати сайт, ви погоджуєтеся з їх використанням.

Прийняти Детальніше